- Jako lider w obszarze finansowania sektora agro w Polsce, wciąż dbamy o to, by stały rozwój naszej oferty produktowej odzwierciedlał tę pozycję. Teraz, dzięki współpracy z BGK, klienci z sektora rolniczego oraz przetwórcy produktów rolnych, mają szansę na sfinansowanie swoich bieżących potrzeb kredytem na bardzo preferencyjnych warunkach. Cieszę się, że w trudnym roku, upływającym w cieniu pandemii, możemy pomóc rolnikom w spokojnej kontynuacji działalności lub dalszym rozwoju gospodarstw – powiedział Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Kredyty obrotowe mogą zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, bez potrzeby dokumentowania celu. Bank BNP Paribas oferuje finansowanie praktycznie dla całego sektora agro - rolników ze wszystkich linii biznesowych oraz firm zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych (MŚP i Korpo). Oprócz niskiej marży (niższej niż przy kredycie komercyjnym), dzięki współpracy z BGK, bank proponuje dwa istotne udogodnienia, znacząco odciążające kredytobiorcę.

W pierwszym roku od uruchomienia kredytu, część odsetek sfinansuje BGK. Maksymalna wysokość dopłaty to 2 proc. całkowitej kwoty kredytu. Oprócz tego, klient za darmo ma możliwość skorzystania z gwarancji FGR, która w niektórych przypadkach może nawet stanowić jedyne zabezpieczenie kredytu. Tak jest, jeśli kwota zobowiązania nie przekracza 250 tys. złotych w przypadku rolników mikro i 300 tys. w przypadku rolników i producentów produktów rolnych z segmentów MŚP i Korpo.

Cała procedura związana z udzieleniem dopłaty i zabezpieczenia w postaci gwarancji FGR jest realizowana w Banku. Klienci ubiegający się o kredyt mogą liczyć na wsparcie wyspecjalizowanych doradców.