Bank BNP Paribas jest pierwszą instytucją finansową, która dołączyła do grona 60 firm w ramach CFA. 

- Członkostwo w CFA jest elementem działań Banku BNP Paribas, który będąc  odpowiedzialną instytucją finansową, podejmuje szereg działań wspierających klientów w zrównoważonym rozwoju, m.in. poprzez rozwój pro-ekologicznych produktów i usług dodanych oraz podejmowaniem działań edukacyjnych w ramach programu Bank Zielonych Zmian – stwierdziła Maria Krawczyńska, dyrektor Biura CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BNP Paribas, członek Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Członkostwo w CFA pozwoli klientom Banku BNP Paribas, korzystać z nowatorskiego narzędzia Cool Farm Tool. Narzędzie będzie dostępne w I półroczu 2021 roku. To kalkulator on-line służący do wyliczania emisji gazów cieplarnianych w produkcji rolniczej, bioróżnorodności gospodarstwa czy wymagań dla nawodnień roślin uprawnych.

Głównym celem konsorcjum CFA jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju i promocji kompleksowego zestawu narzędzi metrycznych dla rolnictwa zrównoważonego. Wszystkie elementy Cool Farm Tool zostały przygotowane w oparciu o wyliczenia naukowe jednostek naukowych będących członkami konsorcjum.

Do Cool Farm Alliance należy ponad 60 podmiotów na świecie, w tym sieci handlowe, producenci i dostawcy żywności, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz podmioty doradcze.

Więcej informacji na stronie https://coolfarmtool.org/cool-farm-alliance/members/