Z 26 banków, jakie poddano ocenie, do ostatecznego rankingu 2017 włączono 12 banków, które posiadają w swojej ofercie produkty dedykowane rolnikom.

Badanie zostało zrealizowane w styczniu tego roku. Przeprowadzono je na próbie rolników wykorzystujących produkty bankowe na potrzeby własnych gospodarstw.

Tak w roku ubiegłym, jak i obecnie, badani rolnicy oceniali poszczególne banki w zakresie 26 cech tworzących 4 wymiary ewaluacji: oferta bankowa, jakość obsługi, warunki lokalowe oraz ogólna opinia na temat banku. Powyższy zbiór cech, sam w sobie jest wynikiem wyboru dokonanego na wstępnym etapie projektu. Jest to efekt selekcji cech najistotniejszych dla rolnika korzystającego z usług bankowych, jakiego badacze dokonali ze znacznie szerszego zestawu cech możliwych.

W roku poprzednim wszystkie Banki Spółdzielcze oceniano łącznie. Ranking tegoroczny jest bardziej szczegółowy. Wprawdzie banki spółdzielcze, z racji swojego doświadczenia w branży Agro, cieszą się dużym zaufaniem rolników, to jednak stanowią odrębne podmioty. Z tej racji w tegorocznym rankingu podane są osobno oceny wyliczone dla kluczowych grup zrzeszających Banki Spółdzielcze: Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Grupy BPS.

Banki rdzennie związane z sektorem rolnym, podobnie jak w roku ubiegłym, są oceniane najwyżej. Zachowują, zatem wypracowaną przez lata prymat, który jest odzwierciedleniem przewagi, jaką mają nad innymi bankami w rozumieniu potrzeb biznesu rolnego.

Pierwsza trójka ranking BNDR 2017 to: BGŻ PNB Paribas, SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Grupa BPS. Wysoko ocenione zostały również: Bank Zachodni WBK, Credit Agricole, mBank i PKO Bank Polski.

Oceniane były cztery obszary związane z bankami:

 • ocena oferty bankowej;
 • jakość obsługi;
 • warunki lokalowe;
 • opinia o banku (image).

Na ocenę oferty bankowej składały się takie elementy jak:

 • dostępność kredytów preferencyjnych;
 • liczba produktów bankowych (kredyty, lokaty);
 • możliwość wypłacania ze wszystkich bankomatów (za darmo);
 • maksymalna wysokość kredytów;
 • warunki spłaty kredytów;
 • czasochłonność rozpatrywania wniosków (kredytowych);
 • wymagane zabezpieczenia;
 • wysokość prowizji i opłat;
 • wysokość oprocentowania;
 • możliwość realizowania przelewów przez Internet;
 • wsparcie banku w znalezieniu partnerów biznesowych/kontrahentów.

W tym rankingu pierwsze trzy miejsca zajęły:

1.    BGŻ BNP Paribas;

2.    Bank Zachodni WBK;

3.    mBank.

 Drugim czynnikiem, jaki został poddany ocenie, to, jakość obsługi i takie jej elementy jak:

 •  kompetencje bankowe doradców;
 •  wiedza rolnicza doradców bankowych;
 •  szybkość obsługi;
 •  indywidualne podejście do klienta (obsługa dostosowana do potrzeb);
 •  dyskrecja obsługi;
 •  dostępność informacji o ofercie banku;
 •  prosta i zrozumiała komunikacja.

 W rankingu pierwsze trzy miejsca zajęły:

1.     BGŻ BNP Paribas;

2.     SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa;

3.     BPS Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

 Ocenie poddane zostały również warunki lokalowe, czyli:

 • dostępność / liczba placówek banku;
 • odległość placówek bankowych od miejsca zamieszkania;
 • obecność stanowisk do obsługi segmentu Agro;
 • liczba miejsc parkingowych dla klientów banku.

Najwyżej ocenione zostały:

1. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa;

2. BGŻ BNP Paribas;

3. Bank Zachodni WBK.

W ostatniej z ocenianych kategorii nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Na pierwszym miejscu uplasował się BGŻ BNP Paribas.

Rolnicy oceniali m.in.:

 • Długą tradycję banku związaną z branżą Agro;
 • Bogate doświadczenie banku przy obsłudze klientów z branży Agro;
 • Zaufanie do banku i znajomość branży Agro przez doradców bankowych.

  Wśród najwyżej ocenianych znalazły się:

1.    BGŻ BNP Paribas;

2.    SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa;

3.    BPS Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Jak dowodzą wyniki tegorocznych badań, rolnicy nadal przywiązują dużą wagę do kontaktu bezpośredniego z doradcą oraz do jego kompetencji i – jak dodaje dr Paweł Trojanowski – cenią sobie dyskrecję obsługi, indywidualne podejście do klienta oraz prostą i zrozumiałą komunikację. Podobnie jak w ubiegłym roku, badani rolnicy dużą wagę przypisują także do bankowości elektronicznej, która stanowi ułatwienie w sytuacjach niewymagających bezpośredniego kontaktu.

Badanie zostało zrealizowane w styczniu br. metodą ilościową, techniką CAWI. Z pierwotnego zboru 5000 ankiet zebranych w panelu internetowym, reprezentatywnym ze względu na kategorię wielkości gospodarstwa i lokalizację w przestrzeni kraju, losowo dobrano 12 stuosobowych grup rolników wskazujących jeden z 12 banków oferujących produkty dla rolników, jako swój bank główny. Skonstruowany ranking opiera się na ocenach wystawionych w obrębie tych właśnie grup.