Zdaniem korporacji rolnicy otrzymują od państwa zbyt dużą pomoc. - Trybunał Konstytucyjny powinien orzec, czy osoby prowadzące działalność biznesową, a niebędące rolnikami, nie są dyskryminowane - mówi Arkadiusz Protas, wiceszef BCC.

(...) - W zeszłym roku udział w budżecie dotacji dla rolnictwa na cele interwencji rynkowych i rozwoju wsi wynosił razem z ubezpieczeniami zdrowotnymi i emerytalnymi 14,6 proc. - wylicza prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz. - A udział podatków i innych dochodów budżetowych z rolnictwa, sfery interwencji rynkowych i rozwoju wsi w dochodach ogółem budżetu państwa wynosił 1,7 proc.

(...) Zdaniem BCC rolnicy powinni być traktowani tak samo jak inne osoby prowadzące działalność gospodarczą, choćby w kwestii ubezpieczeń społecznych. (...) Zdaniem autorów raportu rolnicy są uprzywilejowani nie tylko w sprawie ubezpieczeń społecznych, ale także danin publicznych: nie płacą podatku dochodowego. Przypominają, że nawet jeśli przyjąć, iż 1,5 mln gospodarstw (tj. 61 proc.) uzyskuje dochody niższe niż 18 tys. zł rocznie (takie dane podaje GUS), to od takich samych dochodów uzyskiwanych poza rolnictwem płaci się podatki i pełne świadczenia na system ubezpieczeń.

Żródło:Rzeczpospolita