Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW, podczas konferencji Farmera „Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym”, zapowiedziała zmiany w udzielaniu kredytów preferencyjnych dla rolników.

Dotyczący tego projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest już przygotowany.

Oparcie dochodu banku na stopie redyskonta weksli okazało się mało zachęcające dla nich wobec spadku tej stopy - i udzielanie tych kredytów spadło.

- Poprawiamy warunki dostępu do tych kredytów i udzielanie tych kredytów przez banki – mówiła Aleksandra Szelągowska.  

Przewiduje przede wszystkim zmianę zasad obliczania wysokości oprocentowania dla banków kredytów  preferencyjnych – ma to być trzymiesięczny WIBOR zwiększony nie więcej niż 2,5 punktu procentowego.

Banki miałyby więc zagwarantowaną opłacalność udzielania tych kredytów.

Zaplanowano też ustalenie nowego podziału źródeł finansowania oprocentowania do kredytów inwestycyjnych:

                75 proc. płaciłby kredytobiorca, nie mniej niż 3  proc. w skali roku

                25 proc. - budżet państwa (ARiMR).

Zachętą do ubezpieczania upraw przez rolników mają być nowe zasady finansowania oprocentowania do kredytów „klęskowych” dla producentów rolnych posiadających polisy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich:

                50 proc. płaci kredytobiorca, nie mniej niż 1,5 proc.,

                50 proc. - budżet państwa (ARiMR).