Jak wynika z ustawy opublikowanej w belgijskim dzienniku państwowym, rolnicy oraz plantatorzy owoców, warzyw i ogrodnicy, którzy ponieśli znaczne straty finansowe z powodu suszy, mogą teraz pod pewnymi warunkami ubiegać się o odszkodowanie od państwa.

Szkody spowodowane suszą zgłoszono łącznie w 261 miastach i gminach. Na podstawie danych ubezpieczonych rolników resort rolnictwa oszacował oczekiwaną kwotę odszkodowania, na co najmniej 12 mln euro.
Według minister rolnictwa Flandrii, rolnicy kwalifikują się do pomocy, jeśli wykupili ubezpieczenie od wielu ryzyk od szkód pogodowych, na co najmniej 25proc. ich całkowitej powierzchni upraw.

Rolnicy, którzy ubezpieczyli mniej niż połowę swojego obszaru, mogą liczyć na rekompensatę do 40 proc. strat w nieubezpieczonych uprawach.
Jeżeli ubezpieczona była ponad połowa użytków rolnych, można żądać wypłaty odszkodowania nawet do 80 proc. strat w nieubezpieczonych uprawach.
Ponadto, zgodnie z prawem, straty w zbiorach każdej uprawy kwalifikującej się do rekompensaty muszą w każdym przypadku przekroczyć limit 30 proc.