1. Musisz wiedzieć co chcesz ubezpieczyć i czy jest to możliwe do ubezpieczenia.

2. Powinieneś wiedzieć od czego chcesz być ubezpieczony i od czego możesz być ubezpieczony.

3. Zapytaj agenta o definicję zdarzeń ubezpieczeniowych. Warto dokładnie wiedzieć do jakiego zdarzenia musi dojść, abyś otrzymał należne Ci odszkodowanie.

4. Dowiedz się w jakich sytuacjach nie otrzymasz odszkodowania. Zapytaj więc o wyłączenia odpowiedzialności w ochronie ubezpieczeniowej.

5. Teraz możesz już zacząć rozmawiać z agentem o sumie ubezpieczenia, tj. o tym jaka wartość jest dla Ciebie odpowiednia i dlaczego? Jak suma ta jest w danym ubezpieczeniu naliczana i jakie ma to konsekwencje w przypadku zajścia ubezpieczonego zdarzenia? Zapytaj o udział własny i franszyzy.

6. Teraz jest już pora, abyście porozmawiali o cenie za wybrane ubezpieczenie. Pamiętaj jednak, że często cena minimalna wiążą się z kiepskim zakresem. Jest ryzyko, że kupując najmniejszy wariant, nie będziesz zadowolony z wysokości wypłaconego odszkodowania.

7. Zapytaj agenta o opinię nt. likwidacji szkód. To ważne - jak oceniany jest zakład ubezpieczeń, na którego usługi którego usługi chcesz się zdecydować.