– Wiosna dla wielu osób to czas planowania i rozpoczynania nowych inwestycji. Podobnie nasi klienci chętnie w tym okresie podejmują decyzję o rozwoju swoich działalności. Od wielu lat jesteśmy liderem na rynku agro, więc nasi klienci mogą liczyć na nasze profesjonalne wsparcie w doborze form finansowania odpowiednich do planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na profesjonalną obsługę kredytów – powiedział Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas.

Klienci mogą skorzystać z trzech form finansowania.

Kredyt Agro Progres może być udzielony nawet na 30 lat, a Bank na życzenie klienta wystawia promesę kredytową ważną przez 12 miesięcy. Dzięki niej kredytobiorca może zrealizować wszystkie swoje plany inwestycyjne w ciągu roku. Możliwość wyboru stałego oprocentowania sprawia, że raty są równe, a zmiana stóp procentowych nie wpływa na obciążenia domowego budżetu. W przypadku przejściowego pogorszenia się sytuacji w gospodarstwie, można zawiesić spłatę kapitału korzystając z tzw. „wakacji kredytowych”. Ponadto, osoby, które sfinansują kredytem do końca kwietnia zakupy ziemi rolnej mogą liczyć na specjalne warunki cenowe - Bank nie pobiera prowizji przygotowawczej, a marża kredytu zaczyna się już od 2 proc.

Kredyty preferencyjne  Dzięki dopłatom ARiMR do odsetek oprocentowanie dla kredytobiorcy jest niskie i wynosi od 3 proc. w skali roku. Bank nie pobiera opłat i prowizji za udzielenie oraz obsługę kredytu przez cały okres kredytowania (nawet do 15 lat). Kwota kredytu może wynieść do 5 mln zł dla gospodarstw oraz do 8 mln zł dla działów specjalnych a dla firm przetwórczych do 16 mln zł.

Kredyt Unia+ umożliwia sfinansowanie nie tylko kosztów kwalifikowanych projektu, ale także całkowitych kosztów inwestycji. Kredyt będzie udzielany na okres do 15 lat, z możliwą karencją w spłacie kapitału do 2 lat. W uzasadnionych przypadkach bank może wyrazić zgodę na przeznaczenie dotacji na inny cel, związany z prowadzoną działalnością, niekoniecznie na spłatę kredytu. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną i marżę banku, która zawsze jest ustalana indywidualnie z klientem. Oprocentowanie Kredytu Unia+ jest niższe niż oprocentowanie komercyjnego kredytu inwestycyjnego. Minimalny udział własny wynosi 10 proc.