Zawieranie umów ubezpieczenia upraw w minionych latach zyskało na popularności. Statystyki pokazują wzrost liczby ubezpieczanych gruntów i zwierząt gospodarskich przez krajowych farmerów. Na początku obowiązywania ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Ministerstwo Rolnictwa przeznaczyło na dopłaty do ubezpieczeń upraw w 2006 roku tylko 10 mln zł. W następnym roku było to już 30 mln zł, a w 2008 - 150 mln zł. Gwałtowny wzrost deklarowanych środków jest związany z racjonalnym podejściem rolników do upraw i do chęci zapobiegania skutkom coraz częstszych anomalii pogodowych.

Istotnym elementem wpływającym na zwiększenie dostępności ubezpieczeń dla rolników było wprowadzenie możliwości ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami do składek realizowanych przez budżet Państwa. Dzięki temu, w ostatnich latach ubezpieczeniu podlega ok. 3 mln ha. Przed wprowadzeniem ubezpieczeń z dopłatami budżetu Państwa powierzchnia ubezpieczonych upraw była ponad trzy razy niższa niż obecnie.

Ubezpieczenie oferowane z dopłatą z budżetu Państwa polega na tym, że połowę składki opłaca rolnik, a połowa jest dotowana przez budżet Państwa. Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla każdego rolnika pobierającego dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej. Obowiązek uważa się za spełniony, jeżeli ubezpieczone zostanie nie mniej niż 50 proc. powierzchni upraw rolnych, przynajmniej od jednego ryzyka.

Warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że od 2010 r. weszły w życie przepisy Komisji Europejskiej, które przy braku spełnienia obowiązku ubezpieczenia ograniczają rolnikom dostęp do kredytów preferencyjnych, pomocy społecznej, dopłat do materiału siewnego itp.

Jesienny sezon ubezpieczania upraw jest w pełni. Rolnik może ubezpieczyć zboże ozime i rzepak ozimy. Uprawy narażone są na różne ryzyka, a wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia gwarantuje finansowe zabezpieczenie przed utratą najważniejszej inwestycji.