Przedstawiciele banku BGŻ uczestniczyli we wszystkich spotkaniach z rolnikami w ramach IV edycji konferencji regionalnych „Przez innowacyjność do sukcesu”. Wystąpienia specjalistów poświęcone były przede wszystkim odpowiedzi na pytanie: Jak finansować inwestycje w gospodarstwach rolnych? Większość gospodarstw, które chcą się rozwijać musi nieustannie inwestować, w zakup maszyn, gruntów rolnych, budynków czy środków do produkcji. Niestety, środki własne najczęściej są zbyt małe i konieczne jest wsparcie ze strony banku. Bank BGŻ jest jednym z pierwszych, który postawił na wspieranie rolników i zaoferował im niezwykle szeroką ofertę.

Podstawą do współpracy z bankiem jest założenie rachunku rozliczeniowego np. Agro Lider, który potrzebny jest m.in. do spłat zaciągniętych kredytów. Jednak jak podkreśla Anna Zielińska prowadząca wykład o finansach podczas konferencji w Lidzbarku: – Jest to najprostszy rachunek, na który wpływają dopłaty bezpośrednie, rozliczane są wszystkie operacje finansowe w formie bezgotówkowej odbywające się w gospodarstwie, do rachunku rolnicy otrzymują karty płatnicze umożliwiające wypłatę bez prowizji z sieci bankomatów banku BGŻ, PlanetCah4You, Grupy BPS S.A. oraz SGB-Banku S.A. Zachętą do korzystania z płatności kartą jest comiesięczny zwrot na konto 1 proc. wartości transakcji bezgotówkowych (nie więcej niż 100 zł).

Jak zapewniają przedstawiciele banku BGŻ żaden klient nie jest dla nich anonimowy. Każdy rolnik, ma swojego doradcę, który zna jego sprawy. Bank zakłada, że rolnik jako fachowiec zna się na tym co robi, wie co chce osiągnąć, a rolą baku jest jedynie pomoc w dobraniu najbardziej korzystnych narzędzi finansowych. Oferta banku BGŻ jest w tym zakresie bardzo bogata i elastyczna – zawsze jest możliwość indywidualnych negocjacji dotyczących warunków finansowania i spłat.

Rolnicy uczestniczący w konferencjach mogli zapoznać się z większością najpopularniejszych form finansowania, m.in. z kredytem Agro Progres (można nim finansować różne inwestycje w gospodarstwie, a spłatę rozłożyć nawet na 30 lat), kredytem Agro Unia (polecane narzędzie do finansowania zakupów w ramach PROW), a także kredytem obrotowym Agro Expres (trzeba go odnowić dopiero po 5 latach). Mówiono również o sposobach krótkoterminowego finansowania podatku VAT oraz o zaletach leasingu – jedną z zalet tej formy finansowania jest możliwość otrzymania maszyny do użytkowania przy wniesieniu minimalnego wkładu własnego (nawet 0 proc.). Podkreślono, że dla osób chcących zminimalizować ryzyko związane ze zmiennym oprocentowaniem istnieje możliwość uzyskania pożyczki o stałym oprocentowaniu, nawet w przypadku kredytów długoterminowych.

Prelegenci z banku przypomnieli również o ważnej roli ubezpieczeń w zawieraniu których pośredniczą współpracując z firmą Concordia. Jak podkreślili rolnicy mogą ubezpieczać nie tylko uprawy, ale też majątek prywatny, sprzęt rolniczy, majątek gospodarstwa rolnego oraz zdrowie i życie.

Oprócz prezentacji przedstawiciele banku BGŻ przez cały czas trwania konferencji udzielali indywidualnych konsultacji i odpowiadali na pytania rolników, którzy mimo nie najlepszej koniunktury nie przestają myśleć o inwestowaniu w swoje gospodarstwa.