Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt  gospodarskich  z budżetu państwa w 2012 wyniesie: 50 proc. składki do 1 ha upraw i 50 proc. składki do jednego zwierzęcia hodowlanego.

W budżecie na rok 2012 na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt przewidziano środki w łącznej kwocie 203,8 mln zł, w tym na dopłaty do składek ubezpieczeń - 179,7 mln zł. Przy wyliczeniu wysokości dopłat uwzględniono średnią stawkę taryfową ubezpieczenia, które w przypadku upraw rolnych wynosi 4 proc. sumy ubezpieczenia, a w przypadku zwierząt gospodarczych 0,5 proc. sumy ubezpieczenia. 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia  od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:  dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych; dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń)  od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.