Najważniejsze zmiany dotyczą przepisów o egzekucji i upadłości oraz obrotu w ramach rodziny. Ziemia nabywana w drodze postępowań egzekucyjnych i upadłościowych będzie wyłączona spod działania ustawy. Będą ją mogły zatem kupić także osoby, które nie są rolnikami. Ministerstwo znacząco ułatwi również obrót ziemią w rodzinie. Lista „bliskich” rolnika zostanie uzupełniona o rodziców, rodzeństwo, synową, zięcia oraz pasierbów.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ziemię rolną w prosty sposób może kupić tylko rolnik indywidualny spełniający kryteria ustawy rolnej. W innych przypadkach, podmiot kupujący musi najpierw uzyskać zgodę prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- Jeśli ta propozycja wejdzie w życie, uelastyczni zasady obrotu gruntami rolnymi – mówi Michał Kamiński, menadżer rynku maszyn i urządzeń w BZ WBK Leasing. – Dlatego oceniamy te zmiany pozytywnie – tym bardziej, że od lat rozwijamy ofertę finansowania ziemi pożyczką rolną. Moim zdaniem nowe zapisy ustawy przyczynią się do zwiększenia dynamiki obrotu gruntami rolnymi. Co więcej, ważny jest sam sygnał, który wysyłają rządzący – wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku oczekującego mniej restrykcyjnych zasad obrotu gruntami – dodaje Michał Kamiński.

Nawet przy obecnych przepisach rolnicy coraz chętniej korzystają z oferty firm leasingowych. W 2017 roku BZ WBK Leasing sfinansował grunty o łącznej wartości o 51 proc. wyższej niż rok wcześniej. Rekordowa transakcja opiewała na niemal 3 mln złotych.

Spółka oferuje pożyczkę na zakup gruntów rolnych o minimalnej wartości 50 tys. złotych. Okres spłaty wynosi od roku do 30 lat, a o jego długości, podobnie jak o częstotliwości płacenia rat może zadecydować sam rolnik. Minimalny udział własny to  1 proc. wartości pożyczki.

- Rolnicy, którzy decydują się na sfinansowanie gruntów pożyczką kierują się dwiema głównymi przesłankami. Po pierwsze elastycznością tego rozwiązania – w BZ WBK Leasing mają możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości rat do swoich przychodów. To bardzo istotne ze względu na sezonowość produkcji rolnej. Drugi czynnik to dostępność. W porównaniu z kredytami hipotecznymi, nasza usługa wymaga mniejszej ilości dokumentów, a sam proces jest szybszy - tłumaczy Michał Kamiński z BZ WBK Leasing.