Według niemal 13 proc. pytanych przez CBOS, zmniejszenie składki emerytalnej, trafiającej do OFE będzie korzystne dla przyszłych emerytów.

Rządowy projekt zmian w systemie emerytalnym przewiduje, że składka do OFE zostanie zmniejszona z 7,3 proc. do 2,3 proc., potem będzie stopniowo wzrastać, by w 2017 r. osiągnąć 3,5 proc. Pozostała część składki, która zamiast do OFE zostanie przekazana do ZUS, trafi na specjalne indywidualne subkonta. Od 2012 r. osoby dodatkowo oszczędzające na emeryturę będą mogły korzystać z 4 proc. ulgi w podatku dochodowym. Obecnie projektem zajmuje się sejmowa komisja finansów publicznych.

Zdaniem 53 proc. pytanych przez CBOS, rządowe zmiany w systemie emerytalnym podważają zaufanie Polaków do państwa. Ponad 27 proc. nie widzi takiego zagrożenia, a prawie 20 proc. nie ma zdania.

58 proc. pytanych Polaków uważa, że rząd powinien zlikwidować przywileje emerytalne służb mundurowych. Przeciwną opinię wyraża 28 proc., zaś ponad 12 proc. nie ma zdania.

69 proc. badanych przez CBOS chce likwidacji przywilejów emerytalnych prokuratorów i sędziów. Przeciw opowiedziało się prawie 16 proc. pytanych, pozostali nie mają zdania.

Według 46 proc. badanych należy podnieść składkę emerytalną płaconą przez rolników. Przeciwne temu było 37 proc. pytanych, a ponad 16 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest, według badań CBOS, przeciwne 75 proc. respondentów. Prawie 20 proc. uczestników sondażu opowiedziało się za zrównaniem tego wieku (obecnie kobiety mogą odejść na emeryturę po skończeniu 60 lat, mężczyźni - 65 lat), reszta nie ma zdania.

Badanie przeprowadzono w ubiegłym tygodniu, na reprezentatywnej grupie 1100 osób.