Wybranym klientom, którzy zawarli ubezpieczenie w jesiennym sezonie 2018 roku, Concordia zaoferuje możliwość ubezpieczenia ryzyka suszy tylko w odniesieniu do zbóż ozimych.

Zawierając umowę ubezpieczenia, ubezpieczyciel będzie opierać się na modelowaniu kategorii gleb z dokładnością do każdego pola, a w likwidacji szkód wykorzysta metody obrazowania satelitarnego, które pomogą w określeniu przez rzeczoznawców plonu rzeczywistego na polach uprawnych. 

– Ze względu na fakt, że jest to zupełnie nowe ryzyko, bardzo zależy nam na tym, żeby klienci dokładnie znali zasady funkcjonowania polisy. Ubezpieczenie ryzyka suszy, objęte dopłatą z budżetu państwa w wysokości 65 proc., jest związane z zastosowaniem pomniejszenia każdej szkody o równowartość 25 proc. sumy ubezpieczenia na danym polu – wyjaśnił Andrzej Janc, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordii Ubezpieczenia należącej do Grupy Generali. 

Bardzo ważną kwestią jest, żeby rolnicy wiedzieli o franszyzie redukcyjnej w wysokości 25 proc. sumy ubezpieczenia na danym polu (poziom franszyzy redukcyjnej wynika wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich) - dodał dyrektor.

Concordia przygotowała materiał informacyjny, w którym przedstawia najważniejsze kwestie na temat konstrukcji ubezpieczenia. Materiał znajduje się na stronie: UZ20_Ubezpieczenie upraw_G_03_Materiał informacyjny_susza.pdf

Natomiast już kilka dni po nastaniu kalendarzowej wiosny, tj. od 25 marca, Concordia Ubezpieczenia uruchomi dobrze znane rolnikom ubezpieczenie upraw od gradu, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego, huraganu.

Rolnicze rośliny uprawne będą mogły zostać ubezpieczone od gradu lub w pakietach ryzyk. Warzywa i owoce natomiast – od ryzyka gradu. Wszystko to z dopłatą budżetu państwa sięgającą 65 proc. 
Concordia będzie również oferować ubezpieczenia dodatkowe w ramach klauzul szczególnych, dające ochronę np. od 8 proc. ubytku w plonie oraz zabezpieczające finanse rolnika przed ryzykiem ognia, które będą sprzedawane na warunkach komercyjnych.