- Bardzo się cieszę i jestem dumny, że dokonaliśmy pierwszego w Polsce przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w spółkę akcyjną. Sukces jest tym większy, że udało nam się przeprowadzić demutualizację w rok po przejęciu spółek Concordia przy jednoczesnym prowadzeniu bieżącego biznesu i łączeniu spółek życiowych. Była to pierwsza zakończona sukcesem operacja tego typu, wymagająca przecierania nowych ścieżek. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy swoim wysiłkiem i zaangażowaniem sprawili, że mogliśmy tego dokonać. Nie byłoby to możliwe również bez bardzo dobrej współpracy zespołu Grupy Generali Polska z organem nadzoru  - powiedział Maciej Fedyna, prezes zarządu Concordia Polska T.U. S.A.

Concordia Polska T.U. S.A. przysługują wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały towarzystwu przed przekształceniem, w tym również prawa i obowiązki z umów ubezpieczenia zawartych przez towarzystwo przed przekształceniem. Klienci Concordia Polska nie muszą podejmować żadnych działań w związku ze zmianą jej  formy prawnej.

Concordia Polska T.U. S.A. posługiwać się będzie nowymi numerami KRS, REGON oraz NIP. Szczegółowe informacje w tym zakresie Spółka przekaże bezpośrednio swoim partnerom biznesowym.

Concordia Ubezpieczenia działa na polskim rynku od ponad 20 lat, obejmując w ostatnich latach ochroną ubezpieczeniową ponad 40 proc. powierzchni ubezpieczanych upraw rolnych w Polsce. W listopadzie 2018 roku pozyskała silnego udziałowca – Grupę Generali.