Trwa czas zawierania umów ubezpieczeniowych. Zaprezentowaliśmy już ofertę PZU i TUW. 
Trzecią spośród firm zawierających ubezpieczenia rolnicze jest Concordia Ubezpieczenia.
Andrzej Janc - dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Ubezpieczenia - tak informuje o aktualnej ofercie ubezpieczeniowej:
„Obejmujemy swoim zasięgiem ponad 1,2 mln ha upraw rolnych na terenie całego kraju, mając tym samym udział w rynku ubezpieczonych upraw na poziomie ok. 40 proc. Ubezpieczamy kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw rolnych, które oczekują produktu ubezpieczeniowego oraz likwidacji szkód dostosowanej do potrzeb rynku rolno-spożywczego. Potwierdzeniem tego faktu są rolnicy, którzy co roku przekonują się, jakie zniszczenie mogą powodować takie zdarzenia, jak: przymrozki wiosenne, gradobicia, deszcze nawalne czy huragany. W zależności od roku wypłacamy odszkodowania za uprawy, których plon ze względu na żywioły spada powyżej poziomu 8 proc. ubytku w plonie na polu lub jego części. Co ważne - nie potrącamy udziałów własnych, a w szkodach całkowitych wypłacamy nawet 95 proc. sumy ubezpieczenia. W 2014 roku dla przykładu wypłaciliśmy odszkodowania w wysokości ponad 90 mln zł, a w 2012 roku na poziomie ponad 310 mln zł.

Koszt ubezpieczenia uzależniony jest od położenia geograficznego uprawy, zaplanowanej przez rolnika wydajności, oczekiwanej ceny, rodzaju oraz gatunku uprawy. Oferta ubezpieczenia kwotowana jest każdorazowo po uwzględnieniu oczekiwań rolnika względem zakresu ubezpieczenia. W przypadku szkody, suma ubezpieczenia określona w polisie jest podstawą do wyliczenia odszkodowania. Podczas likwidacji szkody przez wykwalifikowanych specjalistów z branży Agro określany jest procentowy ubytek w plonie - .

Mamy ponad 200 aktywnych rzeczoznawców na terenie całego kraju. Są to specjaliści z branży rolnej - rolnicy, doradcy rolni, zarządcy gospodarstw rolnych itp. Zależy nam na współpracy z doświadczonymi ekspertami w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Pracą zewnętrznych rzeczoznawców zarządza grupa 16 koordynatorów regionalnych, którzy podlegają bezpośrednio pod Biuro Ubezpieczeń Rolnych w Centrali Concordii. Szkodę można zgłosić w centrali telefonicznie lub przez Internet. Następnego dnia wysyłamy zlecenia do rzeczoznawców. Standardem jest przeprowadzenie oględzin upraw przez co najmniej 2 rzeczoznawców, w terminie dogodnym dla poszkodowanego. We wczesnych etapach rozwoju roślin dokonujemy oględzin wstępnych (określenie symptomów szkód). Podczas oględzin końcowych - na krótko przed zbiorem - oceniamy jak poszczególne symptomy szkód wpłynęły na ubytek w plonie."