Sawicki mówił o możliwości ubezpieczeń upraw i zwierząt przy udziale środków unijnych. Dodał, że mamy zgodę Komisji Europejskiej na to, żeby część płatności bezpośrednich wykorzystać na dofinansowanie składki na ubezpieczenie upraw i zwierząt.

- Trzeba pracować nad nowym systemem, w którym przy nie zwiększonej składce rolnika, ale z udziałem składki dofinansowania z budżetu i ze środków unijnych, można efekt powszechności ubezpieczeń osiągnąć. Pytanie, czy będzie zgoda Izb rolników na to, żeby rzeczywiście część płatności przeznaczyć na ubezpieczenia - mówił dziennikarzom Sawicki.

Wiktor Szmulewicz powiedział, że izby rolnicze opowiadają się za mocnym systemem ubezpieczeń rolników w sytuacjach klęsk żywiołowych.

 - Uważam, że w sytuacji klęsk żywiołowych, które występują w Polsce, konieczny jest mocny system ubezpieczeń, który nie byłby kosztowny dla rolników, a pozwoliłby im przetrwać w różnych sytuacjach klęskowych - zaznaczył.