W projekcie tym przewidziano:

- określenie maksymalnego poziomu wsparcia budżetowego – do 65 proc.

- zachowanie możliwości dopłat przy przekroczeniu stawek taryfowych powyżej 6 proc. sumy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych

Czy ubezpieczenia będą tańsze?

Trudno to ocenić - stwierdził Michael Lösche, członek zarządu firmy Concordia Ubezpieczenia. – Składki są na poziomie odzwierciedlającym ryzyko.

Jak uzasadniał, ostatnio było kilka lat, w których rolnicy odnotowywali straty, co musi wpływać na wysokość składki.