Niewywiązanie się z zobowiązania bądź przekroczenie ustalonej kwoty granicznej - wynoszącej w 2010 roku 2863 zł - spowoduje przejście rolnika przedsiębiorcy do systemu ubezpieczeniowego w ZUS. Jednocześnie, składając zaświadczenie o wysokości podatku, rolnik musi przedłożyć oświadczenie woli dotyczące chęci dalszego korzystania z ubezpieczenia w KRUS. Jedynym wyłączeniem dotyczącym przekroczenia kwoty granicznej jest zakończenie bądź zawieszenie działalności gospodarczej do 31 maja.

A kiedy może wznowić prowadzoną działalność gospodarczą?

- Dopiero po trzech latach - wyjaśnia Maria Lewandowska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Centrali KRUS. - Ma tu zastosowanie art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.