Zobacz też video:

Koncepcja reformy KRUS

Marek Zagórski: Jesteśmy otwarci na sugestie i oceny