Od stycznia 2012 roku obowiązuje zasada sprowadzająca się w ogólnym zarysie do określenia „1 zł za 1 ha”: składka za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu jest w zasadzie na poziomie 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie. I okazało się, że prowizorka się najlepiej trzyma: zapowiadanych rozwiązań systemowych nie ma. I nie będzie prędko, jak wynika z sejmowej debaty nad nowelizacją ustawy.

- Kontynuacja w kolejnych latach rozwiązań przyjętych w latach 2012–2014 wynika z faktu, iż kompleksowe zmiany w zakresie obowiązku opłacania i finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników mają charakter bardzo złożony, albowiem wymagają opracowania zmian systemowych we współpracy trzech ministerstw: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Zdrowia, oraz wymagają rozstrzygnięć na gruncie prawa podatkowego – mówiła poseł Ewa Kołodziej w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska RP. - Natomiast na tę chwilę nie ma możliwości określenia terminu wprowadzenia rachunkowości i zasad opodatkowania rolników, a w związku z tym nie ma możliwości określenia terminu wprowadzenia rozwiązań docelowych w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.

Poseł Tadeusz Tomaszewski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, pytał, czy są planowane kompleksowe uregulowania tej sprawy - co byłoby korzystne dla rolników - i przypomniał zapowiedzi z expose premiera Donalda Tuska z 2011 roku:

- W związku z powyższym chciałbym po prostu zapytać, czy w przyszłym roku, czyli do zakończenia tej kadencji parlamentu, znajdą się w Sejmie rozwiązania systemowe dotyczące systemu podatkowego, pozbawienia obciążeń z poprzedniego systemu, o których mówił pan premier Donald Tusk z tej trybuny. Chodzi o wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, które na przykładzie wielu gospodarstw pokazałyby, że nie ma tych dochodów. Często jest tak, że tam nie jest liczona praca własna, że nie bierze się pod uwagę wielu innych aspektów. Dlatego chciałbym zapytać, czy w tej kadencji Sejmu można się spodziewać rozwiązań systemowych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, rozwiązań podatkowych, rachunkowości rolnej, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarstw rolnych przez rolników indywidualnych.

Poseł Stanisław Szwed stwierdził wprost, że ze względów wyborczych nie podejmuje się tego tematu.

Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann odparł, że i przed wyborami nie było porozumienia co do tych kwestii.

- Nie ma dzisiaj jednego stanowiska rządu. Mamy plan, żeby do końca czerwca przyszłego roku powstał taki projekt uzgodniony w rządzie ze wszystkimi zainteresowanymi resortami i żebyśmy mogli go państwu zaproponować, ale zakładamy też, mamy świadomość tego, że jest przecież tylko niecałe 12 miesięcy do końca kadencji. Być może nie będzie on przyjęty. Dlatego ta propozycja jest na 2 lata, żeby ewentualnie nowy parlament rozpoczął pracę już z takim wsadem merytorycznym, który będzie na pewno przygotowany. Jest to skomplikowane rozwiązanie, trudne do przygotowania.

Wiceminister dodał, że rolnicy mogą przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych i korzystać z przywilejów podatkowych tak jak wszyscy.

Odnosząc się do głosów, że rolnictwo jest w Polsce niedochodowe wiceminister stwierdził, że „zdania uczonych są podzielone, bo to chyba nie jest tak do końca, że rolnictwo jest niedochodowe.” - Oczywiście są gospodarstwa niedochodowe, co nie zmienia faktu, że w tych przypadkach, gdy są one niedochodowe, też musimy zabezpieczyć składki na ochronę zdrowia dla rolników, żeby ci, którzy nie płaciliby podatku dochodowego, mieli ochronę zdrowotną. Tak więc jest wiele elementów, na które musimy zwrócić uwagę. Staramy się to przygotować.