W dniu wczorajszym, 21 sierpnia ARiMR udostępniła współpracującym bankom dodatkowy limit akcji kredytowej na rok 2023 dla kredytów na utrzymanie płynności finansowej w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (linia UP).

Łączny limit akcji kredytowej na 2023 r. wyniesie 5,7 mld zł, natomiast limit dopłat do oprocentowania tych kredytów wyniesie 150 mln zł.

Banki współpracujące z ARiMR

Banki współpracujące z ARiMR w zakresie kredytów preferencyjnych

Lp. Bank Opłaty i prowizje (%)*

marża **

(nie więcej niż p.p.)

marża ***

(nie więcej niż p.p.)

1. SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze 2 2,5 3,5
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze 2 2,5 3,5
3. Bank Spółdzielczy w Brodnicy 2 2,5 3,5
4. Krakowski Bank Spółdzielczy 2 2,5 3,5
5. BNP Paribas Bank Polska S.A. 2 2,48 3,5
6. Santander Bank Polska S.A. 2 2,5 3,5
7. Credit Agricole Bank Polska S.A. 2 2,5 3,5
8. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 2 2,5 3,5

* Dotyczy kredytów inwestycyjnych i „klęskowych” z dopłatami Agencji do oprocentowania oraz kredytów z częściową spłatą kapitału.

** Dotyczy kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji do oprocentowania, oprocentowanie kredytów z częściową spłatą kapitału ustalane jest pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem i określane w umowie kredytu.

*** Dotyczy kredytów „klęskowych” z dopłatą Agencji do oprocentowania.

Źródło: ARiMR