Dombrowski poinformował o tym podczas spotkania w Ministerstwie Rolnictwa, które zorganizowała Agencja Nieruchomości Rolnych. Tematem spotkania były "aktulane możliwości powiększania i tworzenia gospodartw rodzinnych". Na spotkanie przybyło kilkudziesięciu rolników, którzy brali udział w konkursie Rolnik - Farmer Roku.

- Chcemy maksymalnie zwiększyć akcję kredytową, jednak ona nie musi zaspokoić potrzeb - dodał Dombrowski.

Wiceminister rolnictwa nie podał konkretnej daty uruchomienia dopłat do kredytów preferencyjnych, ograniczył się do stwierdzenia "przygotujemy środki w najbliższych dniach".

Środków na inwestycyjne kredyty brakuje od dawna. Oczekują na nie m.in. ci rolnicy, którzy zdecyowali się wykupić grunty dzierżawione od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Tegoroczna akcja kredytowa realizowana w imieniu ministra rolnictwa przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaspokoiła zapotrzebowania banków na kredyty z dopłatami jedynie w 20 proc.

W zakresie preferencyjnych kredytów inwestycyjnych Agencja współpracuje z 6 bankami tj.: Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank SA, ING BSK S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A., Bankiem PEKAO S.A.

Większość środków jest rozdysponowywana na trzy banki: BGŻ S.A., SGB S.A. i BPS S.A.

17 stycznia 2012 r. i 20 kwietnia 2012 r. - o czym informowaliśmy - Agencja określiła współpracującym bankom środki na limity akcji kredytowej w kwocie ogółem 1,4 mld zł i dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych planowanych do udzielenia w 2012 r. w kwocie ogółem 38,5 mln zł. 23 kwietnia 2012r. uruchomione zostały natomiast środki na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału w kwocie ogółem 6 mln zł.

ARiMR informowała pod koniec maja, że przewidziane w planie finansowym Agencji, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej limity akcji kredytowej i dopłat na 2012 r. do oprocentowania kredytów inwestycyjnych w pełni zostały rozdysponowane na banki współpracujące z ARiMR. Agencja podawała, wtedy, że w przypadku uzyskaniu dodatkowych funduszy na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych niezwłocznie przekaże je bankom współpracującym.