Od 1 maja zmieniły się zasady przyznawania kredytów preferencyjnych. A to dlatego, że trzeba było dostosować nasze przepisy do unijnych. Zdaniem Agencji Restrukturyzacji, rolnicy nie muszą obawiać się zbyt dużych zmian. Podstawowa zasad jest taka, że po raz pierwszy przy korzystaniu z pomocy krajowej będą mieli z góry określoną kwotę dopłat.

Maria Milewska, ARiMR: - Odniesiemy kwotę pomocy w postaci dopłat do oprocentowania do kwoty kredytu i będzie ona wyrażana procentowo i tutaj banki będą badały czy rolnik nie przekracza tej intensywności pomocy z budżetu państwa.

Na wyższą pomoc będą mogli liczyć młodzi rolnicy oraz ci, którzy gospodarują na tak zwanych terenach ONW oraz Natura 2000. Dotychczas największym zainteresowaniem rolników cieszyły się kredyty na inwestycje oraz zakup nowych technologii. Jednak ich zdobycie dla wielu wcale nie było łatwe.

Zdaniem Agencji Restrukturyzacji teraz będzie łatwiej, bo nie będzie wymagana opinia Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotycząca planu inwestycji. Zmienia się także oprocentowanie kredytów.

- Przy liniach takich jak zakup ziemi linia, która wspiera młodych rolników, finansowanie nowych technologii w rolnictwie, to oprocentowanie będzie wynosiło aktualnie 1,69 proc., przy linii kredyt inwestycyjny podstawowy, który wspiera rolnictwo i przetwórstwo produktów rolnych 3,38 proc. w skali roku – dodaje Maria Milewska.

Kredyty na inwestycje w gospodarstwach rolnych będą mogły być udzielane w wysokości 80% poniesionych kosztów. Maksymalne kwoty to 4 mln zł dla jednego gospodarstwa, dwa razy tyle dla działów specjalnych produkcji rolniczej oraz 16 mln zł w przypadku inwestycji w przetwórstwie rolnym.


KREDYTY PREFERENCYJNE

WYSOKOŚĆ UDZIELANEJ POMOCY


4 mln zł – dla jednego gospodarstwa

8 mln zł- dla działów specjalnych

16 mln zł - dla przetwórstwa


Do końca tego roku rolnicy będą mogli ubiegać się o kredyty na zakup stada podstawowego, do końca 2008 r. na inwestycje w przetwórstwie płodów rolnych, a do końca 2009 roku na zakup ziemi.

KREDYTY PREFERENCYJNE

Do końca 2007 – zakup stada podstawowego

Do końca 2008 – inwestycje w przetwórstwie płodów rolnych

Do końca 2009 – zakup ziemi

Agencja Restrukturyzacji kończy właśnie podpisywanie umów z bankami. Teraz wszystko w ich rękach. Nowe kredyty będą dostępne dla rolników prawdopodobnie już w lipcu.

Źródło: Agrobiznes