Waloryzacja będzie dotyczyć wszystkich emerytów i rencistów. Zarówno tych pobierających świadczenia z KRUS, ZUS jak i służb mundurowych. Powyższe zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 marca br.

W następnych latach waloryzacja ma odbywać się wyłącznie o poziom inflacji. Zachowano zasadę, że prezes GUS ogłaszać będzie dwa wskaźniki inflacji: dla gospodarstw domowych ogółem i dla gospodarstw emerytów i rencistów. Pod uwagę ma być brany wskaźnik wyższy.

Dodatki do emerytur mają być podwyższone o 4,8 proc.

Waloryzacja o 71 zł spowoduje, że na waloryzacji kwotowej zyskają wszyscy, którzy mają świadczenia niższe od 1480 zł.