W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r., które wyniosło 3.496 zł 82 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2012 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Wynoszą one:

- 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.447 zł 80 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)

- 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.545 zł 90 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).