Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała,  że kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent wynoszą: 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 1.039 zł 90 gr, 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.426 zł 50 gr oraz 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.506 zł 30 gr.

Powyższe oznacza, że osiąganie przychodu w kwocie do 2 426,50 zł miesięcznie nie powoduje zmniejszenia emerytury lub renty rolniczej.

Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 2 426,50 zł do 4 506,30 zł powoduje zmniejszenie części uzupełniającej emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej. Maksymalne zmniejszenie części uzupełniającej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy wynosi 503,87 zł. Natomiast część uzupełniająca renty rodzinnej ulegnie maksymalnie zmniejszeniu o kwotę 428,27 zł, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba. Osiąganie przychodu w kwocie powyżej 4 506,30 zł oznacza całkowite zawieszenie części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej, w tym renty rodzinnej.

Osiąganie przychodu w ww. kwotach oraz zasady zawieszania/zmniejszania emerytur i rent dotyczą osób mających ustalone prawo do emerytury „wcześniejszej" i stałej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych (dot. osób pełnoletnich).

Natomiast ww. zasady nie dotyczą rencistów mających ustalone prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy. Rencista mający ustalone prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy utraci prawo do tej renty, niezależnie od osiągniętego przychodu, jeżeli podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu. Jednocześnie informujemy, że emeryci, którzy ukończyli 60 lat (kobieta) i 65 lat (mężczyzna), mogą osiągać przychód bez ograniczenia.