Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w maju br. ukształtowała się na poziomie 1059,29 zł i wzrosła w ujęciu rocznym o 7,6 proc.

W okresie styczeń–maj br. wyniosła 1038,29 zł, tj. więcej niż przed rokiem o 5,9 proc.

Przeciętna miesięczna realna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w maju br. była wyższa niż przed rokiem o 3,6 proc., a w okresie pięciu miesięcy br. – o 1,5 proc.

Dla porównania:

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w maju br. była o 5,8 proc. wyższa niż przed rokiem i wyniosła 1833,39 zł. W okresie styczeń-maj br. ukształtowała się ona na poziomie 1797,97 zł (wzrost w skali roku o 5,3 proc.).

W maju br. przeciętna miesięczna realna emerytura i renta w systemie pracowniczym zwiększyła się o 1,8 proc. w skali roku, natomiast w okresie pięciu miesięcy br. wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 1,0 proc.