Tempo wzrostu siły nabywczej świadczeń z obu systemów było szybsze niż w I kwartale ub. roku – podaje GUS w publikacji „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I kwartale 2021 r.”.

W I kwartale 2020 roku pobierało emerytury i renty 1096,3 tys. rolników, a w I kwartale 2021 – już tylko 1054 tys., przy czym w marcu - 1049 tys.

Przeciętna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w I kwartale 2020 roku to (kwoty brutto) 2393,39 zł, natomiast w obecnym roku 2569,45 zł, a w marcu - 2617,12 zł.

Natomiast przeciętna emerytura i renta rolników indywidualnych w I kwartale 2020 wynosiła 1335,68 zł, a w 2021 - 1403,24 zł, w marcu - 1432,80 zł.

GUS podaje, że przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w okresie styczeń−marzec br. wyniosła 2569,45 zł, tj. o 7,4% więcej niż przed rokiem (jej siła nabywcza zwiększyła się odpowiednio o 4,5%). Po przeprowadzonej w marcu br. waloryzacji, przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych ukształtowała się na poziomie 2617,12 zł, tj. była o 6,3% wyższa niż rok wcześniej (w ujęciu realnym wzrosła o 3,2%).

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w I kwartale br. wyniosła natomiast 1403,24 zł i wzrosła o 5,1% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Siła nabywcza świadczenia z tego systemu była o 2,2% większa niż rok wcześniej. Po waloryzacji, w marcu br. przeciętne nominalne świadczenie emerytalno-rentowe rolników indywidualnych ukształtowało się na poziomie 1432,80 zł, tj. o 3,4% wyższym niż przed rokiem, a jego siła nabywcza zwiększyła się o 0,4% w skali roku.

Ostatnie podawane (za IV kwartał 2020 r.) przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych minimum socjalne  w gospodarstwach emeryckich 1-osobowych to 1 253,13 zł, a 2-osobowych - 1 043,31 zł na 1 osobę.

Czytaj też:

343 tys. rolników mających powyżej 60 lat występuje o dopłaty

Od marca co najmniej 50 zł więcej dla emerytów i rencistów

Będzie „czternastka” dla emerytów