- W ubiegłym roku EBI podpisał umowę na przekazanie 700 mln euro na finansowanie PROW 2014-2020 – poinformował Vazil Hudak, wiceprezes EBI, przy okazji rocznej konferencji podsumowującej działalność banku w Polsce. Konferencja odbyła się w poniedziałek 27 lutego w Warszawie.

Pożyczka EBI dla ministerstwa finansów refinansuje wkład krajowy do programu PROW. Dlaczego Polska pożyczyła na ten cel pieniądze? Ponieważ we wszystkich osiach priorytetowych PROW każde działanie jest współfinansowane ze środków unijnych, ale jak wyjaśnił ekspert banku – zawsze wymagany jest także wkład własny. – Nie finansujemy całego PROW, wybraliśmy sobie działania, które są dla nas najważniejsze, na przykład zalesienie terenów, a także szkolenia dla rolników – powiedział Piotr Michałowski, dyrektor warszawskiego biura EBI.

– W ramach tych wybranych działań wspieramy wkład krajowy. To jest gigantyczny program. Dlatego w ubiegłym roku stwierdziliśmy, że sfinansujemy działania, które będą realizowane w pierwszych latach, do roku 2018/19. Natomiast za rok czy dwa będziemy myśleć o kolejnej pożyczce, żeby móc sfinansować drugą, późniejszą część. Te decyzje jeszcze nie zapadły – wyjaśnił Piotr Michałowski.

Te 700 mln euro, czy też trzy miliardy złotych, to nie prezent. Polska będzie musiała te pieniądze zwrócić, ponieważ bank, w odróżnieniu od Komisji Europejskiej, oferuje tylko instrumenty zwrotne, czyli kredyty.  W tym roku bank nie przewiduje udzielania więcej pożyczek polskiemu rządowi na wsparcie PROW.

Tani kredyt na wielkie projekty

Jednak na współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym korzystają nie tylko rządy. Choć współpraca z bankiem obwarowana jest niebotycznymi jak na polskie warunki wymaganiami dotyczącymi wartości projektu, w ubiegłym roku wsparcie otrzymało aż trzech polskich producentów z branży rolno-spożywczej. Chodzi oczywiście o pożyczki udzielone Mlekpolowi, Mlekowicie i Maspeksowi.

Kto następny? Jeszcze nie wiadomo, choć coś jest na rzeczy. - Na dziś nie mamy żadnego projektu z sektora rolno-spożywczego zaawansowanego na tyle, by móc o nich informować. Rozmawiamy z największymi graczami na rynku – przyznał Michałowski. Dodał, że bank też sam szuka klientów, które skuszą się na pożyczkę. 

Nie jest łatwo, bo… żeby projekt mógł być bezpośrednio wsparty przez EBI, musi mieć wartość minimum 25 mln euro, czyli ok 100 mln zł. - Nasze wsparcie nie może zazwyczaj przekroczyć 50 procent, czyli ktoś musi mieć co najmniej 50 mln zł środków własnych lub innych kredytów czy środków unijnych – powiedział Michałowski.

Trudno przeskoczyć barierę 25 mln euro inwestycji, ale bank czasem może połączyć wydatki inwestycyjne, plan inwestycyjny na kilka lat, by w ten sposób osiągnąć wymaganą wartość projektu. – Jeżeli na przykład jakaś firma buduje dwa zakłady, mniejsze, możemy pomyśleć, że projekt wspierany przez EBI to są właśnie te dwa zakłady razem – powiedział Michałowski.

Współpraca z 17 bankami

EBI finansuje nie tylko wielkie projekty. Kredyty dla sektora małych i średnich firm są, przynajmniej według deklaracji, jednym z priorytetów EBI. W ubiegłym roku EBI udzielił w Polsce ponad miliard euro kredytów za pośrednictwem m.in. takich banków jak Alior Bank, BZ WBK, mBank czy firmy SG Equipment Leasing, współpracuje łącznie z 17 instytucjami finansowymi w naszym kraju.

- Wspieramy sektor MŚP poprzez linie kredytowe i gwarancje, które my oferujemy instytucjom finansowym, a one redystrybuują te środki do ostatecznych beneficjentów, czyli małych i średnich firm – wyjaśnił Piotr Michałowski.

Czy EBI ma ofertę dla rolnictwa? Tak i nie. - Na razie nie mieliśmy jeszcze linii kredytowej, która by targetowała tylko i wyłącznie MŚP działające w sektorze rolno-spożywczym. Zazwyczaj kryteria kwalifikowalności są dosyć szerokie – przyznał Michałowski. - Myśleliśmy o tym, ale jeszcze nikt nas o tym nie przekonał, że taki instrument spotka się z dobrym przyjęciem rynkowym. Nie jest to jednak wykluczone – dodał.  

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej, jego udziałowcami są państwa członkowskie. Bank z siedzibą w Luksemburgu zapewnia wsparcie finansowe na realizację polityki unijnej, jak wspieranie MŚP czy zwiększanie innowacyjności. Ze środków EBI w 2016 roku zostały zmodernizowane m.in. modernizacja szpitala w Toruniu, budowę 1300 tańszych mieszkań w Poznaniu, dla walki z wykluczeniem społecznym, czy modernizacja linii kolejowej Warszawa – Lublin.