Do działań NBP, które podjął w ramach ograniczania skutków kryzysu finansowego należą m.in. aktywne uczestnictwo w powołaniu i pracach Komitetu Stabilności Finansowej, wprowadzenie tzw. Pakietu Zaufania, mającego na celu poprawę relacji między bankami, ponadto: zainicjowany przez NBP Pakt na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej, raport „Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego” oraz prowadzenie edukacji ekonomicznej społeczeństwa.

Portal farmer.pl oraz dwutygodnik Farmer brał i bierze czynny udział w projektach Narodowego Banku Polski.

Na naszych łamach prowadziliśmy miedzy innymi kampanię informacyjną pod tytułem Nasza Droga do Euro.

Jako główne cele edukacji ekonomicznej NBP prezes Skrzypek wymienił m.in. wyjaśnianie i interpretację zjawisk ekonomicznych, poszerzanie i aktualizację wiedzy ekonomicznej wśród klientów instytucji finansowych oraz zwiększanie świadomości ekonomicznej społeczeństwa w kontekście podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych.

Adresatami projektów dofinansowanych przez NBP są różnorodne grupy społeczne: dzieci i młodzież, gospodynie domowe, przedsiębiorcy, osoby zaufania publicznego (nauczyciele, duchowni, związkowcy), kadra naukowa i specjaliści z dziedziny finansów, samorządowcy, dziennikarze i rolnicy.

Wartość nakładów na działalność edukacyjną NBP systematycznie rośnie – podkreślił prezes Skrzypek.

Z niecałych 10 mln zł w roku 2007 przez ponad 13 mln w roku 2008 wzrosła ona do 28,7 mln zł w ubiegłym roku. W 2010 r. planujemy dofinansowania na kwotę 34 mln zł – stwierdził.

W związku z kryzysem w naszych projektach położyliśmy większy nacisk na kwestie zarządzania ryzykiem w budżecie domowym - m.in. w takich projektach jak realizowany ABC finansów domowych, czy szkolenia z zakresu edukacji finansowej dla ludności z obszarów wiejskich realizowane we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w oparciu o poradnik Zaplanuj swoją przyszłość – mówił prezes Skrzypek.

Sztandarowym projektem NBP poświęconym głównie pomocy osobom dotkniętym przez kryzys jest projekt Jak uniknąć pułapki kredytowej.

To był nasz wielki sukces, odnotowaliśmy 126 tys. wizyt na specjalnej stronie internetowej, otrzymaliśmy ponad 1000 szczegółowych pytań, na które eksperci udzielili szczegółowych odpowiedzi – mówił dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP Józef Ruszar. Zaznaczył, że odbędzie się kolejna edycja tego projektu.

Wiedza finansowa mieszkańców polskiej wsi, szczególnie starszego pokolenia jest niewystarczająca. Ponad 60 proc. dorosłych Polaków deklaruje małą lub bardzo małą wiedzę z zakresu zagadnień finansowych – zauważył Mikołaj Steppa, zastępca prezesa Fundacji Wspomagania Wsi.

Spadająca dochodowość niewielkich gospodarstw, niskie renty i emerytury, które bardzo często są jedynym stałym źródłem dochodów wiejskiej rodziny, nie pozwalają na rozwój społeczny oraz przekazywanie młodemu pokoleniu prawidłowych wzorców zachowań ekonomicznych. Brak edukacji finansowej w szkołach powoduje, że młode pokolenie wchodzi w dorosłe życie z wzorcami wyniesionymi z rodzinnego domu, a te nie zawsze się sprawdzają i często prowadzą do podejmowania decyzji, których skutki odczuwalne mogą być przez długie lata.

Jak dodał, programy edukacyjne realizowane przy współpracy z NBP bardzo się sprawdzają.

Nasi lokalni trenerzy umożliwiają przekazanie wiedzy finansowej dalej, bezpośrednio mieszkańcom wsi, wskazując im metody efektywniejszego zarządzania skromnymi domowymi budżetami. W ten sposób dotarliśmy do ponad 1000 osób a w najbliższych planach jest kolejny 1000. Nasz program Zaplanuj Swoją Przyszłość to jeden z niewielu, bezpośrednio docierających do mieszkańców wsi – mówił Steppa.

źródło: farmer.pl