Jak informowało w ubiegłym tygodniu stowarzyszenie spółdzielczych kas ubezpieczeń rolniczych (Groupama), grupa zawarła około 7 tys. nowych umów od wejścia w życie reformy na przełomie roku.

Powierzchnia ubezpieczona zwiększyła się tym samym o 550 tys. ha. W szczególności użytki zielone są zabezpieczone po raz pierwszy. Według Groupama, od początku roku w tym segmencie sprzedano już 2700 nowych polis. W 2022 roku było ich tylko 110.

Zasięg zabezpieczonych łąk i pastwisk zwiększył się tym samym o 270 tys. ha. Odpowiednia suma ubezpieczenia jest szacowana na ponad 220 mln euro. Według Groupama, wartość ubezpieczenia w rolnictwie wzrosła o 500 mln euro.

 

 

Susza i grad -  główny powód ubezpieczeń

W uprawie owoców ubezpieczyciele spodziewają się, że w tym roku zostanie wykupionych około 100 polis ubezpieczeniowych, po zaledwie 40 w 2022 r. Nic dziwnego, że bilans w poprzednim roku odzwierciedlał przede wszystkim szkody spowodowane suszą.

Według Groupama 60 proc. ubezpieczonych od wielu zagrożeń zgłosiło szkody spowodowane suszą. Dotkniętych zostało nimi około 700 tys. ha. Poważne szkody w czerwcu i lipcu  2022 r. spowodowały również gradobicia.

W tym kontekście, według informacji towarzystw ubezpieczeniowych, szkody odnotowano na łącznej powierzchni 380 tys. hektarów.

Najbardziej ucierpiała kukurydza

Spośród upraw najbardziej ucierpiała kukurydza. Według informacji od ubezpieczycieli wypłacili oni odszkodowanie w wysokości 200 euro za każde 100 euro zapłaconej składki.

Pod koniec lutego Pacyfiści - firma ubezpieczeniowa banku Crédit Agricole, przedstawiła pierwsze dane dotyczące nowego ubezpieczenia upraw.

Według stanu na 11 lutego liczba ubezpieczonych rolników była tam o 32% wyższa niż rok wcześniej.

Pacifica odnotowała 35 proc. wzrost liczby posiadaczy polis uprawnych i 16 proc. wzrost polis dotyczących uprawy winorośli. W przypadku sadów tempo wzrostu oszacowano na 54 proc., a dla ubezpieczeń użytków zielonych w końcu lutego wynosiło 68 proc.