Oferowane przez Fundację EFRWP pożyczki podporządkowane mogą zostać przeznaczone na podniesienie poziomu kapitałów własnych banku.
Nowa linia pożyczkowa Fundacji EFRWP jest dedykowana bankom spółdzielczym, działającym na terenie całej Polski. Oferowane przez Fundację pożyczki podporządkowane mogą być udzielane tylko i wyłącznie w celu podniesienia poziomu kapitałów własnych banku.

- W ostatnich latach, sektor bankowości, w tym bankowości spółdzielczej, styka się z licznymi zmianami legislacyjnymi. Nasza oferta jest odpowiedzią na konieczność dostosowania się banków spółdzielczych do wymagań związanych ze wzmacnianiem bazy kapitałowej i utrzymaniem, bądź osiągnięciem bezpiecznego poziomu wskaźnika wypłacalności - mówi Krzysztof Podhajski, doradca prezesa Fundacji EFRWP. - Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzeb, zarówno samorządów, jaki i instytucji działających na obszarach wiejskich, od których w dużej mierze zależy komfort życia mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości - dodaje.

Banki spółdzielcze mogą się ubiegać o pożyczkę w wysokości do 5 mln. zł, na okres minimalnie 5 lat. Oprocentowanie pożyczki liczone jest według wskaźnika WIBOR 6M, powiększonego o marżę negocjowaną indywidualnie z bankiem wnioskującym o pożyczkę