Kredyty z dopłatami Agencji Restrukturyzacji to jedna z bardziej korzystnych form pomocy dla gospodarstw rolnych. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się dotychczas linie dla młodych rolników oraz na inwestycje. Podobnie jest i teraz.

Kazimierz Jachymski, Dziewyżewo: - w ub. r. o tej porze kredyty z dopłatami zostały już uruchomione, natomiast w tym roku nie ma żadnych informacji.

Marek Rosłoniec, ODR Grójec: - gospodarstwa młodych rolników, które zaczynają produkcję borykają się z brakiem środków finansowych i wtedy kredyty preferencyjne bywają korzystniejsze od środków finansowych z PROW-u.

Zaniepokojeni są też rolnicy, którzy czekają na przyznanie kredytów klęskowych. Wojciech Puchalski, Goliany: - zostały zmniejszone kwoty, a zainteresowanie sadowników jest bardzo duże i prawdopodobnie nie wszyscy ci, co złożyli wnioski, otrzymają ta pomoc.

Co do kredytów klęskowych, to zdaniem Agencji Restrukturyzacji ,nie powinno być problemów. W lutym uruchomiono dodatkowe limity. Do siedmiu banków, które zgłaszały takie zapotrzebowanie trafiło w sumie ponad 10 mln zł. Co do pozostałych linii kredytowych, to wiadomo jedynie, że będą.

Maria Milewska, ARiMR: - będziemy jako agencja finansować wszystkie linie kredytowe, które w ub. r. były finansowane; dojdą jeszcze trzy linie kredytowe. To są programy branżowe i są przez Agencje określone zasady.

Resort Rolnictwa wystąpił do ministra finansów z prośbą o przyznanie środków na uruchomienie dopłat do kredytów preferencyjnych. Wszystko powinno się wyjaśnić w ciągu najbliższego miesiąca.

Źródło: Dorota Florczyk/Agrobiznes