Jak informuje Justyna Szafraniec z Biura Prasowego Generali Agro, do programu, tak jak w latach poprzednich, kwalifikują się polisy, w których na każdym polu przynajmniej jedna działka była określona zgodnie z Geoportalem oraz umowy ubezpieczenia, gdzie ochroną było objęte przynajmniej jedno pole o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 ha.

Rolnicy mogą ubezpieczyć od ryzyka suszy wyłącznie zboża ozime na działkach o powierzchni przekraczającej 5 ha. W ogólnych warunkach ubezpieczenia występuje franszyza redukcyjna w wysokości 25% sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że wypłata odszkodowania jest pomniejszana o jej wartość. Zapis ten wynika z przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

- Generali Agro ubezpiecza polskich rolników i jest merytorycznym oraz finansowym wsparciem dla naszych klientów w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Dlatego już czwarty rok z rzędu, jako jedna z nielicznych firm ubezpieczeniowych, dajemy naszym klientom możliwość zabezpieczenia upraw przed suszą. To ważne w kontekście zmian klimatycznych, powodujących wzrost temperatur, lata z mniejszą ilością opadów czy zimy z mniejszą ilością opadów śniegu, które bezpośrednio wpływają na większe ryzyko suszy w okresie wegetacji roślin - wyjaśnia Krzysztof Mrówka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych, Generali Polska.

Ubezpieczenie od ryzyka suszy jest objęte dopłatą z budżetu państwa w wysokości do 65%. Będzie dostępne w ofercie do 21 marca 2022 roku.