– Naszych klientów chcemy chronić kompleksowo, dając gwarancję płynności finansowej gospodarstwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych, takich jak gradobicie, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcze nawalne czy huragany. Klienci mogą rozszerzyć zakres ubezpieczenia, wybierając klauzulę szczególną, która pozwala na ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem. Oferujemy także 15 lub 25% ryczałtu w odszkodowaniu za szkody spowodowane ryzykiem ujemnych skutków przezimowania – wyjaśnia Krzysztof Mrówka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro.

W jesiennym sezonie rolnicy mogą ubezpieczyć w Generali Agro zboża ozime (pszenica ozima, pszenica orkisz ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanka zbóż ozima) oraz rzepak ozimy. Ubezpieczenie dostępne będzie w czterech pakietach:

  • grad;
  • grad, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan.

Ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania oferowane będzie z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziomie 15 lub 25% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie rzepaku ozimego jest możliwe przy jednoczesnym ubezpieczeniu zbóż ozimych. Przy czym łączna powierzchnia zbóż ozimych nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni upraw na polisie.

– By lepiej chronić klientów, we wszystkich klauzulach, które dotyczą upraw standardowych, wprowadziliśmy dodatkowy zakres ubezpieczenia w ryzyku ognia. W przypadku spalenia plonu głównego, rolnik będzie mógł otrzymać ryczałt w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Co ważne, nie ma tu znaczenia przyczyna powstania pożaru – dodaje Krzysztof Mrówka.

Ubezpieczenia upraw w Generali Agro są objęte dopłatami z budżetu państwa do 65% składki.

Już w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia upraw rolnicy mogą ubezpieczyć ziemiopłody oraz wykupić NNW w atrakcyjnej cenie. Polisa chroni uprawy od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie dodatkowej ochrony płodów rolnych zabezpiecza także plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Do wyboru są 3 warianty zależne od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez klienta. Natomiast NNW obowiązuje przez całą dobę, na całym świecie, w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Agro Program

Generali Agro przygotowało specjalny system rabatowy „Agro Program” dla lojalnych klientów. W ramach promocji klient otrzymuje punkty za zakup produktów marki. Upoważniają one do naliczenia zniżki przy zawieraniu nowej umowy ubezpieczenia w ramach produktów Generali Agro, maksymalnie do 10% wysokości składki. Ubezpieczenie upraw (a także ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatami budżetu państwa oraz produkcji zwierzęcej) zawsze traktowane jest jako nowa umowa. Wyjątek stanowi także Generali Flota, za której zawarcie zwiększa się pula punktów promocyjnych, ale nie przysługuje rabat przy zawieraniu nowej umowy. Rabat z „Agro Programu” nie ma zastosowania przy wznowieniu polis Generali Agro.

Ubezpieczyciel naliczy punkty klientom, którzy opłacili polisy w ciągu 400 dni przed dniem startu „Agro Programu”. Ci klienci będą mogli skorzystać z rabatu już w tym sezonie ubezpieczania upraw. Osoby, które dotąd nie były klientami Generali Agro, zaczną zbierać punkty, a z pierwszego rabatu będą mogły skorzystać po zaksięgowaniu pierwszej płatności.

Źródło: Generali Agro