Jak dowiadujemy się z oficjalnych komunikatów, umowy z głównymi niemieckimi udziałowcami Concordii – Concordia Versicherung i Vereinigte Hagelversicherung zostały podpisane w maju 2018 r. Po otrzymaniu niezbędnych zgód, finalna umowa została podpisana 29 listopada 2018 r. Obecnie trwa już proces integracji spółek Concordia ze strukturami Generali w Polsce.

- Cieszymy się z rozszerzenia działalności w Polsce - powiedział Andrea Simoncelli, prezes zarządu Generali Polska. -Przejęcie to da klientom Concordii dostęp do pełnej gamy produktów ubezpieczeniowych. Przejęcie Concordii umożliwi nam zbalansowanie naszego portfela ubezpieczeń komunikacyjnych i pozakomunikacyjnych oraz zdywersyfikowanie kanałów sprzedaży i obecności w regionach. Dzięki temu przejęciu rozszerzymy portfolio naszych produktów, wchodząc na rynek ubezpieczeń upraw rolnych. Concordia to silny techniczny zespół, wyspecjalizowany w ubezpieczeniach rolnych, który chcemy rozwijać i wzmacniać.

To nie jest jedyna akwizycja Generali w Polsce. Niedawno Generali ogłosiło przejęcie Union Investment TFI S.A., jednej z największych w Polsce firm zarządzających aktywami z aktywami pod zarządzaniem o wartości 3,3 mld euro. Mająca swoją siedzibę w Poznaniu, Concordia Polska ma 14 oddziałów i ponad 40 agencji oraz współpracuje z ponad 2000 brokerów. Concordia świadczy usługi ubezpieczeniowe w Polsce od 20 lat. Jest jednym z wiodących graczy w segmencie ubezpieczeń rolniczych, ma 330.000 klientów.

W związku z dokonanym przejęciem, z dniem 1 grudnia 2018 r. zmienił się skład zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA i Concordia Polska TUW. Został on wzmocniony przez przedstawicieli z Generali Polska. Maciej Fedyna – członek zarządu spółek Generali Polska – został powołany do zarządu oraz będzie pełnił funkcję prezesa zarządu Concordia Polska TUW i WTUŻiR Concordia Capital S.A. Powołanie Macieja Fedyny na stanowisko prezesa wymaga zatwierdzenia przez odpowiednie organy.
W skład zarządu spółek Concordia od 1 grudnia 2018 r. wchodzą również, w przypadku WTUŻiR Concordia Capital SA: Rajmund Rusiecki, Jakub Jacewicz, Grzegorz Kukla i Paweł Zawisza, natomiast Concordia Polska TUW: Wojciech Abłażej, Jakub Jacewicz, Grzegorz Kukla, Michael Lösche i Paweł Zawisza.

Jak czytamy w informacji na stronie Concordii: „Jednym z najważniejszych zadań nowego Zarządu będzie integracja spółek w celu wzmocnienia pozycji nowych podmiotów i całej Grupy Generali w segmencie ubezpieczeń rolnych oraz zapewnienia kompleksowej oferty ubezpieczeniowej, skierowanej do przedsiębiorców rolnych i sektora bankowości spółdzielczej, wykorzystując przy tym pełnię potencjału Grupy.”