Z powodu suszy w miesiącach letnich i jesiennych ubezpieczyciele wypłacili łącznie rolnikom i hodowcom bydła 117 mln euro.

Poinformowała o tym firma Agroseguro, która wykonuje zadania administracyjne poszczególnych towarzystw ubezpieczeń rolniczych, a zatem jest również odpowiedzialna za wypłatę odszkodowań.

Ubezpieczenie obejmuje przede wszystkim szkody atmosferyczne, ale także szkody spowodowane występowaniem chorób roślin i zwierząt. Według Aroseguro, prywatna branża ubezpieczeniowa w Hiszpanii wypłaciła rolnikom łącznie 769 mln euro w 2022 r. To o 6,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Była to jednocześnie najwyższa wartość w 42-letniej historii Agroseguro.

Rekordowe wypłaty odszkodowań

Wypłaty odszkodowań były już bardzo wysokie w latach 2017-2021. Było to spowodowane coraz trudniejszymi warunkami pogodowymi. Szczególnie kosztownym wydarzeniem pogodowym dla hiszpańskich firm ubezpieczeniowych w 2022 roku były silne mrozy w pierwszy weekend kwietnia. Agroseguro poinformował, że wpłynęło to szczególnie na drzewa owocowe i migdałowce w dolinie Ebro i we wnętrzu Półwyspu Iberyjskiego. Tylko ten okres mrozu kosztował towarzystwa ubezpieczeniowe łącznie 259 mln euro.

Agroseguro powiedział, że z powodu suszy w miesiącach letnich i jesiennych ubezpieczyciele wypłacili rolnikom i hodowcom łącznie 117 mln euro. Burze, grad i powodzie spowodowały szkody na łączną kwotę około 165 mln euro. Agroseguro oszacował liczbę roszczeń o świadczenia od hiszpańskich rolniczych towarzystw ubezpieczeniowych w roku kalendarzowym 2022 na około 1,6 mln, przy czym dotyczą  one   prawie 2 mln hektarów.