Od maja obowiązują przepisy, zobowiązujące do ubezpieczania pomocników rolnika.

Więcej: 

Prezes KRUS: Kasa jest gotowa na ubezpieczenie pomocników rolnika

Rolnik nie chce „pomocnika rolnika”?

Jak dowiadujemy się w KRUS, kwota wpłat z tytułu ubezpieczenia pomocników rolnika (od 18 maja do 30 września) wyniosła z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego ok. 2,1 mln zł, a z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – ok. 10,2 mln zł.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie pomocnika wynosi od 1 zł do 42 zł i  jest proporcjonalna do czasu zatrudnienia (np. 42 zł zapłaci ubezpieczający za cały miesiąc, a 20 zł za 15 dni i 4 zł za 3 dni podlegania ubezpieczeniu). Składka zdrowotna jest natomiast miesięczna i niepodzielna - 142 zł trzeba zapłacić za cały miesiąc (nawet jeżeli ubezpieczany pracuje np. tylko dwa tygodnie czy jeden dzień).

Do 22 listopada zgłoszono 10 wypadków przy pracy rolniczej osób mających status pomocnika rolnika. Wydano jedną decyzję odmawiającą i 1 decyzję przyznającą (3 proc. uszczerbku na zdrowiu) świadczenie, pozostałe sprawy są rozpatrywane.

Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej wynosi obecnie 809 zł za każdy 1 proc. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dla porównania: w tegorocznym budżecie państwa przewidziano na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 12 mln 282 tys. zł. Dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników to 1 mld 761 mln 446 tys. zł  (tj. 10,0% dotacji ogólnej do Funduszu Emerytalno-Rentowego).