O ile wiosną można było liczyć na szczęście i próbować zawierać polisę ubezpieczeniową z dopłatą z budżetu państwa, to jesienią już nawet nadzwyczajne okoliczności nie pomogą – chyba że „pojawią się oszczędności”.

Jednoznacznie stwierdził to wiceminister Ryszard Bartosik, odpowiadając na interpelację poseł Magdaleny Łośko.

Jak podał, „(…) kwota wydatków w wysokości 400 mln zł wynika z możliwości budżetu państwa dofinansowania tego zadania w roku bieżącym. Jednocześnie w przypadku pojawienia się oszczędności w realizacji wydatków na realizację innych zadań w częściach budżetu państwa, których jestem dysponentem, uwolnione wydatki zostaną przeznaczone na zwiększenie kwot datacji do składek ubezpieczeniowych. Podwyższenie wydatków budżetowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w kolejnych latach budżetowych będzie jednym z priorytetów przy rozdysponowywaniu dostępnego limitu wydatków w części budżetowej 32- rolnictwo.”

Potwierdza to nasze wcześniejsze informacje na ten temat.

Więcej:

Na dopłaty do ubezpieczeń pieniędzy nie ma i nie będzie

Wiceminister Bartosik dodał, że „obecnie prowadzone są prace mające na celu wdrożenie zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Pragnę również poinformować, że w ramach Programu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023- 2027 planowane jest uruchomienie interwencji w zakresie tworzenia Funduszy Wzajemnościowych. Takie fundusze umożliwiają wspólne zabezpieczenie się producentów rolnych przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych w rolnictwie. Fundusze charakteryzują się swobodą członkostwa, demokracją w zarządzaniu, a także nie są nastawione na zyski.”

Nowy system ubezpieczeń zapowiadany jest od lat, ostatnio mówiono, że problemy te rozwiąże ustawa o gospodarstwie rodzinnym, która miała być przedstawiona w połowie roku.

Więcej: 

Ustawa o gospodarstwie rodzinnym rozwiąże też problemy ubezpieczeń

Tydzień temu projekt dotyczący powołania Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych złożyli w Sejmie posłowie KO

Więcej:

Będzie Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych?

Według posłów Lewicy na dopłaty do składek potrzebny jest miliard złotych.

Więcej: 

Na dopłaty do ubezpieczeń ponad 1 mld zł?

Odpowiedź na interpelację w załączniku.