- Nasz Bank aktywnie wspiera rolników. Mamy dostosowaną do ich specyficznych potrzeb ofertę i doświadczenie pozwalające na przygotowanie oferty odpowiadającej na ich oczekiwania. ING Bank uczestniczy w finansowaniu branży rolnej od czasów transformacji ustrojowej i gospodarczej Polski - mówi Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Wg Bolesławskiego wsparcie instytucji finansowych w celu budowania konkurencyjności na międzynarodowym rynku jest niezbędne. Obecnie polskie gospodarstwa wielkotowarowe są często wzorem dla ich odpowiedników w krajach „starej" UE. Dlatego potrzebują nowoczesnej i na najwyższym poziomie obsługi finansowej. Dla nas natomiast bardzo istotny jest fakt, że producenci rolni to rzetelni i solidni kredytobiorcy.

- Wspierając rolnictwo wspieramy rozwój naszego kraju, przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego oraz poprawy jakości życia w Polsce. To ambitne, ale także dające ogromną satysfakcję wyzwania. Pamiętajmy, że świadomość tego mają także producenci rolni, gdyż od nich zależy produkcja bardzo dobrej jakościowo, i nie drogiej, na tle innych krajów europejskich, żywności - dodaje.

O finansowaniu rolnictwa rozmawialiśmy z Arturem Markowskim z ING Banku Śląskiego.

Farmer.pl: Jak wygląda Państwa oferta dla rolników. Z jakimi producentami rolnymi chcecie współpracować?

Artur Markowski: Oferta jest bardzo szeroka i dostosowana do potrzeb tego sektora. Finansujemy zarówno potrzeby obrotowe, jak i inwestycyjne łącznie z kredytami preferencyjnymi w ramach umowy z ARiMR. Uczestniczymy we współfinansowaniu inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. Współpracujemy z gospodarstwami wielkotowarowymi prowadzącymi działalność w różnych formach prawnych, takich jak np. spółki prawa handlowego, rolnicze spółdzielnie oraz grupy producenckie i gospodarstwa rolników indywidualnych.

Farmer.pl: Czy oferta bankowa dla rolników jest niekonwencjonalna, dopasowana do sezonowości produkcji rolnej?

Artur Markowski: Oferta jest niekonwencjonalna i dopasowana do sezonowości produkcji rolnej. Takiego podejścia wymaga głównie finansowanie obrotowe. Tu w ofercie posiadamy kredyty obrotowe na finansowanie produkcji w toku, skupowe na finansowanie zapasów zebranych ziemiopłodów, jak również faktoring należności i zobowiązań dostosowany do cykli produkcyjnych do jednego roku. Dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów cieszy się, wprowadzona niedawno, możliwość finansowania zakupu ziemi, jako uzupełnienie potrzeb inwestycyjnych dla tych producentów rolnych, którzy nie mogą skorzystać z kredytów preferencyjnych ze względu na to, że ich gospodarstwa są zbyt duże, czyli liczą ponad 300 hektarów.

Farmer.pl: Czy rolnicy są tak samo traktowani, jak biznes komercyjny? Czy ścieżka dostępu do kredytów jest taka sama?

Artur Markowski: Ścieżki decyzyjne są takie same dla biznesu komercyjnego, jak dla producentów rolnych. Z tego względu dostępność kredytów jest taka sama. Posiadane kompetencje kredytowe pozwalają nam na szybkie podejmowanie decyzji i reagowanie na potrzeby klientów.

Farmer.pl: Jaki potencjał widzicie Państwo w rynku rolnym? Na ile szacujecie rynek?

Artur Markowski: Mając na uwadze przyznane Polsce środki z budżetu UE na lata 2014-2020 na wsparcie tego sektora oceniamy, że będzie to jeden z wiodących sektorów gospodarki.

Farmer.pl: Od nowego roku będzie nowa WPR? Nowa siedmioletnia perspektywa niesie nowe wyzwania. Czy "nowe" sprawia, że Państwa współpraca z rolnikami nabierze innego charakteru? Czy zwracacie szczególną uwagę na jakieś elementy nowej polityki rolnej?

Artur Markowski: Obecnie brakuje kompletnych informacji na temat WPR. Znamy ogólny zarys elementów tej polityki i, tak jak dotychczas, będziemy dostosowywać swoją ofertę do rynku. Chcemy wspierać rozwój grup producenckich, wieloproduktowość gospodarstw oraz długoterminowe finansowanie zakupu ziemi.

Farmer.pl: Nie wiadomo, czy od nowego roku będą dopłaty do oprocentowania kredytów rolniczych płacone przez polski budżet. Czy brak takich dopłat wpłynie na atrakcyjność bankowej oferty?

Artur Markowski: Już od jakiegoś czasu obserwujemy spadek wysokości przyznawanych przez ARiMR limitów akcji kredytowych na finansowanie inwestycji. Ponadto wprowadzono istotną zmianę w zakresie limitu kredytowego na finansowanie zakupu ziemi. Dlatego już rozszerzyliśmy ofertę o produkty będące alternatywą do finansowania preferencyjnego i będziemy na bieżąco reagować na oczekiwania producentów rolnych i całej branży. Dodatkowo spadek stóp procentowych uatrakcyjnił ofertę bankową i wpłynął na podniesienie jej konkurencyjności w stosunku do finansowania preferencyjnego.