Instytut służy rolnikom z całego kraju, nie tylko z Lubelszczyzny.

„Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie od 62 lat działa na rzecz szeroko pojętej ochrony zdrowia ludności wiejskiej i poprawy warunków sanitarno-higienicznych środowiska wiejskiego. O czym się często zapomina – spełnia też rolę Szpitala Klinicznego z Oddziałami, a także Przychodni Specjalistycznej i Chorób Zawodowych Wsi, w której funkcjonuje 30 poradni specjalistycznych oraz Ośrodka Rehabilitacji” – czytamy w stanowisku Lubelskiego Zarządu Regionalnego OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Dlatego za „absolutnie skandaliczne” uznano doniesienia na temat jego włączenia do Uniwersytetu Medycznego.

OPZZRiOR domaga się wstrzymania prac nad połączeniem i konsultacji projektowanej fuzji.