O te sprawy, z którymi zwrócili się do nas czytelnicy, zapytaliśmy w KRUS.

Czytelnicy pytali: czy współwłaściciele działki płacą za nią składkę zdrowotną podwójnie, tj. działka ma 51 ha, obaj współwłaściciele zapłacą po 51 zł składki?

KRUS wyjaśnił, że każdy współwłaściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni 51 ha przeliczeniowych zapłaci za siebie składkę zdrowotną wynoszącą w wymiarze miesięcznym 51 zł.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 rok.

Kolejną wątpliwość czytelników wzbudziła konieczność składania oświadczeń na temat posiadanej ziemi. Zapytaliśmy, na jakiej podstawie KRUS żąda oświadczeń o posiadanej ziemi? Czy rolnik może nie przedstawić KRUS-owi informacji, ile ha przeliczeniowych posiada? Wyjaśniono, że Kasa wysłała do rolników oświadczenia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w trybie Kpa, wraz z informacją o zasadach wymiaru składki zdrowotnej na 2012 r., w celu obliczenia wysokości tej składki za osoby zobowiązane od II kw. br. do jej opłacania we własnym zakresie w gospodarstwach od 6 ha przeliczeniowych i więcej. Zgodnie z art. 75 Kpa, oświadczenia służą potwierdzeniu zgodności danych KRUS z wielkością użytków rolnych w gospodarstwach rolnych płatników składek w KRUS. Jeśli osoby zobowiązane do uzupełnienia i odesłania oświadczenia nie wywiążą się z tego obowiązku, na II kw. br. składka zdrowotna będzie im wymierzona na podstawie danych posiadanych przez Kasę, a ich weryfikacja zostanie dokonana w późniejszym terminie.

Jak KRUS radzi sobie z pracami związanymi z naliczeniem składki? Czy są jakieś dodatkowe osoby do prowadzenia tych prac? – spytaliśmy też, obawiając się kolejek w KRUS. Okazuje się, że kasa nie dostała żadnego dodatkowego wsparcia: Sprawdzanie danych w oświadczeniach  rolników z ich ewidencją w systemie bazodanowym Kasy będzie prowadzone tylko przez pracowników KRUS.