Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadził dziś internetowe szkolenie na temat zasad udzielania pomocy na restrukturyzację zadłużonych gospodarstw.

Jak informował prelegent tego szkolenia, Jakub Markiewicz z Centrum Analiz Eco Finance, możliwość uzyskania kredytu lub pożyczki dla zadłużonych jest realna.

Jednym z problemów, z jakim borykają się zadłużeni rolnicy, chcący z nich skorzystać, jest konieczność włożenia wkładu własnego w proces restrukturyzacji.

Ta potrzeba wkładu własnego – 25 proc. kosztów restrukturyzacji (dla mikro i małych gospodarstw) – zniechęca wielu rolników do zaciągania kredytu czy pożyczki restrukturyzacyjnej.

Wniesienie wkładu własnego jest niezbędne, aby ubiegać się o pomoc w postaci kredytu na restrukturyzację lub pożyczki na ten cel. Musi to być wkład faktyczny – nie można zakładać przyszłych wpływów (np. spodziewanych po żniwach) i traktować ich jako wkład własny – mówił Jakub Markiewicz.

Wkład własny można zapewnić na trzy sposoby.

Mogą to być oczywiście środki własne rolnika. Ponieważ jednak mamy do czynienia z niewypłacalną osobą, wydaje się to trudne do przeprowadzenia.

Drugą możliwością jest zaciągnięcie kredytu/pożyczki w innej instytucji. Jest to realne – mówił Jakub Markiewicz. Wprawdzie zdolności kredytowej nie mamy, ale ustawa Prawo Bankowe pozwala bankom na udzielenie kredytu na wkład własny nawet osobie bez zdolności kredytowej. Trzeba jednak udowodnić możliwość uzyskania zdolności kredytowej w przyszłości. Możliwe jest też uzyskanie poręczenia podmiotu o dobrej sytuacji finansowej.

Trzecią możliwością jest wyprzedaż majątku (np. można sprzedać zbędne maszyny).

Czy na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne uda się udzielić pomocy zadłużonym rolnikom?

Więcej o tej ustawie:

Kredytów i pożyczek dla zadłużonych nie udziela się