Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna przede wszystkim zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem oraz udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem. Niezbędne jest też wskazanie świadków wypadku.

Zgłaszając wypadek trzeba również dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia oraz udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności  i przyczyn wypadku.