- Obecnie możemy zaobserwować zwiększone zainteresowaniem zakupem użytków rolnych z kredytów preferencyjnych - mówi Maciej Piskorski dyrektor departamentu finansowania agrobiznesu BGŻ.

W ramach kredytów preferencyjnych rolnik może m.in. stworzyć bądź powiększyć gospodarstwo rolne, wybudować lub zmodernizować budynki służące do produkcji rolnej, zakupić maszyny i urządzenia rolnicze, czyli właściwie wszystko co służy prowadzeniu produkcji rolniczej może być zakupione lub zmodernizowane w ramach inwestycji wspartej kredytem preferencyjnym. Lista zakresu rzeczowego kredytu preferencyjnego
jest otwarta, ważne jest to by rolnik prowadził działalność zgodną z wykazem działalności określonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy korzystają także z innych produktów i usług bankowych. Wiodące produkty to rachunek bankowy, przez większość rolników wykorzystywany jedynie w celu otrzymania płatności bezpośrednich raz w roku oraz otrzymywanie zapłaty za dostarczone produkty rolne do przetwórców lub punktów skupu, kredyt pomostowy przeznaczony na finansowanie inwestycji z dofinansowaniem ze środków unijnych. - W ostatnim czasie zauważamy bardzo dynamiczny wzrost zainteresowania rolników ubezpieczeniami maszyn i urządzeń oraz upraw - dodaje Maciej Piskorski.

Jak wynika z przekazywanych przez banki danych, szczególnie dużym zainteresowaniem w 2011r. cieszą się kredyty inwestycyjne dla młodych rolników (nMR).

Ponadto rolników interesują kredyty na zakup użytków rolnych (nKZ) oraz kredyty na inwestycje w zakresie nowych technologii (nNT). W dalszej kolejności rolnicy zainteresowani są kredytami na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR) oraz kredytami podstawowe (nIP).

Do końca września bieżącego roku współpracujące z Agencją banki udzieliły ponad 2,4 mld zł kredytów, co oznacza, że przeznaczony na ten cel limit środków został wykorzystany już w ok. 80 proc.