Ulgi w spłacie KRUS może udzielić w formie:

* odroczenia terminu płatności bieżącej składki,
* rozłożenia zadłużenia na raty,
* zmniejszenia wysokości wcześniej udzielonych rat
* umorzenie całości lub części zadłużenia.
Zgodnie z postanowieniami ustawy, od podjętych w kwestii umorzeń rozstrzygnięć, które mają charakter uznaniowy, nie przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.