Dane o cenach gruntów, potrzebne m.in. bankom do udzielania kredytów, gromadzi GUS.

Dostępne są obecnie dane obowiązujące od 9 października 2020 przy ocenie planów inwestycji, opierające się o ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2020 r.

I tak podano, że cena gruntu ornego średnio w Polsce wynosi 48 096 zł (najwyższa jest w Wielkopolsce - 63 401 zł, najniższa w województwie podkarpackim - 28 613 zł).

Grunt orny dobry - zalicza się tu grunty klas I, II, III a, łąki oraz pastwiska klasy I i II – kosztował średnio w kraju 60 490 zł (najdrożej w województwie wielkopolskim 84 927 zł, najtaniej w woj. lubuskim 37 143 zł).

Grunty średnie - grunty klas III b, IV, łąki oraz pastwiska klasy III i IV – średnio w Polsce sprzedawano i kupowano po 49 674 zł (najdrożej znów w Wielkopolsce - po 66 181 zł, najtaniej w woj. podkarpackim – po 26 541 zł).

Za słabe grunty - grunty klas V, VI, łąki oraz pastwiska klasy V i VI - średnia w Polsce to 35 370 zł (najwyżej płacono w woj. wielkopolskim - 45 431 zł, najtaniej w woj. świętokrzyskim - 19 833 zł).

Dla porównania ceny z 2019 roku, w rozbiciu na województwa (źródło GUS).