Dlaczego jest na jedne kredyty, a nie ma na drugie? Jak wyjaśnia MRiRW, kredyty z dopłatą do oprocentowania wymagają zagwarantowania środków w latach następnych. Obecnie ARiMR dysponuje pieniędzmi – może je więc wydać na kredyty z dopłatą do kapitału.

Odnosząc się do pytania o wysokość dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych w kolejnych latach to należy podkreślić, że oprocentowanie kredytów jest zmienne i obliczane w oparciu o stopę redyskontową weksli, która ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej – wyjaśnia ARiMR. - W związku z tym, uwzględniając aktualną wysokość stopy procentowej oraz przy założeniu, że w 2012 roku banki podobnie jak w roku bieżącym udzielą 3 mld zł kredytów inwestycyjnych, szacuje się, że tylko w przyszłym roku na zastosowanie dopłat do oprocentowania tych kredytów należy przeznaczyć w budżecie Agencji kwotę w wysokości ok. 72,8 mln zł.   

Obecnie nie ma możliwości, aby ARiMR mogła zapewnić większe wpłaty z tytułu spłaty oprocentowania w latach następnych. A jak będzie z kredytami w przyszłości? – zapytaliśmy w ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako państwowa osoba prawna działa m.in. w oparciu o plan finansowy, jak i określany corocznie przez Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi zakres rzeczowy zadań realizowanych przez ARiMR. Agencja spodziewa się, że powyższy zakres rzeczowy, podobnie jak w latach ubiegłych, zostanie ustalony pod koniec tego roku – zapowiada ARiMR.