Jak stwierdził minister Puda, w okresie pandemii pojawiły się nowe zadania związane ze wspieraniem rolników. Równocześnie w tym samym okresie pojawił się nowy program rehabilitacyjny i usprawnienia pracy KRUS.

Prezes Aleksandra Hadzik powiedziała, że kasa została włączona w działanie tarczy antykryzysowej. Między innymi w wypłatę dodatkowych świadczeń finansowych.

Obecnie priorytetem KRUS jest wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych. W 2016 r. uruchomiono portal ekrus, na którym już kilkadziesiąt tysięcy rolników założyło już własne konta, które umożliwiają dostęp do danych spersonalizowanych oraz uzyskanie zaświadczenia o ubezpieczeniu w KRUS. Ostatnio udostępniono ubezpieczonym możliwość zgłaszania wypadków przy pracy przez platformę ePUAP oraz zgłoszenie wniosku o wypłatę świadczenia.

Już wkrótce, bo na przełomie II i III kwartału możliwe będzie pobranie z portalu E – świadczenia zaświadczeń o niezaleganiu z opłatą składek. KRUS pracuje również nad utworzeniem interfejsu do urzędów stanu cywilnego. Dzięki temu będzie można otrzymać elektroniczne odpisy pochodzących z nich dokumentów.

Początkowo w dwóch centrach rehabilitacyjnych w Szklarskiej Porębie i Jedlcu prowadzona będzie rehabilitacja pokowidowa. Pierwszy turnus rozpocznie się 24 maja.

Spadek liczby wypadków przy pracy w rolnictwie w ciągu 30 lat działalności prewencyjnej KRUS wyniósł prawie 80 proc.

Rolników w KRUS objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jest prawie 2,3 mln. Zapewnia im to otrzymanie emerytur i rent oraz świadczenia wypadkowe i chorobowe, w tym rehabilitację w 6 centrach rehabilitacyjnych. 

KRUS edukuje, wspiera i instruuje jak eliminować zagrożenia w gospodarstwach rolnych. Prowadzi liczne działania prewencyjne. Cele te osiąga również przez organizowanie konkursów dla rolników ich dzieci takich jak np. „Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo”.